rss Tiedotteet

27.2.2018

Uusimaa-kaavassa varaudutaan vauhdikkaaseen kasvuun – Nyt on paras hetki vaikuttaa suunnitelmiin

Uusimaa-kakkuUusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa. Siksi Uudellemaalle nyt laadittavan maakuntakaavan tärkein tavoite on ohjata tulevaa kasvua kestävästi. Kaavassa otetaan kantaa myös alueen suurten liikennehankkeiden toteutusjärjestykseen. Uusimaa-kaavan suunnitelmat ovat nähtävillä ja niitä voi kommentoida 27.2.−13.4.2018.

Kestävän kasvun lisäksi Uusimaa-kaavalla tuetaan keskustojen elinvoimaa ja kestävää liikkumista. Työmarkkina-aluetta laajennetaan hyvien yhteyksien avulla, ja kestävyyden reunaehdot huomioidaan muun muassa viherrakennetta säilyttämällä.

– Kestävyys kulkee punaisena lankana läpi kaavan: niin ilmastonmuutokseen vastaamisen kuin hyvinvoinnin ja kilpailukyvynkin näkökulmista, kertoo Uudenmaan liiton aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva.

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Kaavan kokonaisuus kattaa koko Uudenmaan alueen ja kokoaa yhteen maankäytön keskeiset teemat. Kaava valmistellaan vuosina 2016–2019.

Kestävää kasvua ja sujuvaa liikkumista

Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä. Uusimaa-kaavassa kasvu ohjataan ensisijaisesti kävellen, pyöräillen ja julkisilla hyvin saavutettaville alueille eli keskustoihin ja joukkoliikenteen solmukohtiin.

Uudenmaan keskuksia pyritään kaavan avulla kehittämään monipuolisiksi asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittymiksi. Merkittävä osa kasvusta on täydennysrakentamista, jolloin tiivis asutus jättää tilaa myös ympäröiville viheralueille. Uusien asukkaiden myötä myös palveluiden tarjonta paranee.

Sujuva liikkuminen tarkoittaa kaavassa muun muassa toimivaa joukkoliikennettä sekä hyviä poikittaisia yhteyksiä ja vaihtopaikkoja. Uudenmaan saavutettavuutta parannetaan entisestään niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Uusimaa-kaavassa otetaan kantaa myös kasvun suuntiin, ja sitä kautta alueen suurten liikennehankkeiden toteutusjärjestykseen.

– Ykkösenä on pääradan kehittäminen ja siihen linkittyvä lentorata, myöhemmin lännen suunta Lohjalle ja Turkuun. Pidemmällä aikavälillä varaudutaan myös Itäradan ja Tallinna-tunnelin rakentamiseen. Logistiikalle tärkeitä ovat Tampereen ja Lahden suunnat, sanoo Vikman-Kanerva.

Nyt on paras hetki vaikuttaa suunnitelmiin

Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä Uudenmaan liiton verkkosivuilla ja toimistolla 27.2.−13.4.2018. Palautteen pohjalta muovataan kaavaehdotus vuoden 2018 aikana.

> Tutustu valmisteluaineistoon

> Katso piirrosvideolta kaavan tärkeimmät teemat

> Seuraa ja keskustele somessa: #Uusimaakaava


Lisätietoja:

Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva, puh. 040 638 6669

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, puh. 040 524 9186


Mikä on Uusimaa-kaava?

  • Kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään keskeiset maankäyttömuodot.
  • Suunnittelualueena koko Uusimaa, aikatähtäin vuodessa 2050.
  • Koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihekaavoista, jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.
  • Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta, ja korvaa voimaan tullessaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.
  • Uudenmaan liitto aloitti kaavan laadinnan vuonna 2016, työ kestää nelisen vuotta.
  • Seuraa kaavatyötä: uusimaakaava.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi