rss Tiedotteet

23.4.2018

Maakuntahallituksen päätökset 23.4.2018: Östersundomin kaava etenee valtuuston hyväksyttäväksi

Nuija. Kuva: Kosti KeistinenUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 23. huhtikuuta. Hallitus hyväksyi ehdotuksen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavaksi, ja päätti lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi hallitus valitsi vuoden 2018 Uusimaa-palkinnon saajaksi Lapinlahden Lähteen, ja päätti käynnistää Suomenlahden merialuesuunnitelman laadinnan.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue: kaavaehdotuksen hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavaksi, ja päätti lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan kesäkuussa. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2017-2018. Kaavakarttaan tehtiin palautteen perusteella yksi muutos: maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaisuusmerkintää Westerkullan kartanon alueella laajennettiin.

Östersundomin kaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

> Linkki esitykseen

 

Uusimaa-palkinto 2018

Maakuntahallitus valitsi Uusimaa-palkinnon saajaksi Lapinlahden Lähteen, jonka vapaaehtoisvoimin käynnistetty toiminta on auttanut erityisesti nuoria mielenterveyskuntoutujia. Vanha Lapinlahden sairaalan alue ja aktiivinen vertaistukitoiminta ovat vähitellen avautuneet kaupunkilaisille omaa luokkaansa olevana turvallisena yhteisöllisyyden vahvistajana. Nykyisin paikka on kaikille avoin hyvinvoinnin ja kulttuurin keidas keskellä Helsinkiä.

Uudenmaan liitto myöntää Uusimaa-palkinnon vuosittain henkilölle tai ryhmälle toiminnasta uusmaalaisten hyväksi. Valinta tehdään keväisin kansalaisten ja järjestöjen ehdotusten pohjalta, ja valintaa juhlitaan Uusimaa-viikolla toukokuussa. Palkinnonsaaja saa kunniamaininnan sekä 2 000 euron rahapalkinnon toimintansa tueksi. Ensimmäinen Uusimaa-palkinto myönnettiin vuonna 1982.

> Linkki esitykseen

 

Merialuesuunnittelun käynnistäminen

Maakuntahallitus päätti käynnistää Suomenlahden merialuesuunnitelman laadinnan yhdessä Kymenlaakson liiton kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos velvoittaa laatimaan suunnitelman.

Merialuesuunnitelma on merialueiden käyttöä ohjaava yleispiirteinen ja oikeusvaikutukseton suunnitelma, jonka rannikon maakunnat laativat yhteistyössä vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista.

> Linkki esitykseen

 

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 6/2018

Maakuntahallitus esitti yksimielisesti sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsauksen yhteydessä, että maakuntahallituksen seuraavaan kokoukseen valmistellaan uudistuksen poliittista ohjausta koskeva esitys.

> Linkki esitykseen

 

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate & Energy) koordinaattoriksi hakeminen

> Linkki esitykseen

 

Ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahastohallinnon järjestäminen maakuntauudistuksen jälkeen

> Linkki esitykseen

 

Osavuosikatsaus 1/2018 tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

 

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

 

Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Tapio Pulkkinen) ja uuden varajäsenen valinta

> Linkki esitykseen

 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi