rss Tiedotteet

4.6.2018

Maakuntahallituksen päätökset 4.6.2018

Nuija. Kuva Milla AaltoUudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 4. kesäkuuta. Hallitus perehtyi laaja-alaisesti Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanteeseen, ja nimesi jäsenet uudistusta ohjaaviin sote- sekä konserni- ja elinvoimatoimikuntiin.

Maakuntahallituksen sote-toimikunnan asettaminen

Maakuntahallitus nimesi jäsenet sote-toimikuntaan. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Juurikkala ja varapuheenjohtajaksi Risto Rautava. Toimikunnan muut jäsenet ovat Irma Pahlman, Mimmi Launiala, Mia Heijnsbroek-Wirén, Arja Karhuvaara, Inka Hopsu, Kimmo Kiljunen, Minerva Krohnin seuraaja ja Seija Muurinen.

Sote-toimikunnan tehtävänä on:

  • ohjata sote-palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelua
  • seurata ja ohjata maakunnan sote-toimialan valmistelua
  • edistää vuoropuhelua kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä
  • valmistella ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan.

Hallitus päätti aiemmin vahvistaa maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausta perustamalla alaisuuteensa kaksi toimikuntaa; sote-toimikunnan sekä konserni- ja elinvoimatoimikunnan. Toimikunnat muodostuvat maakuntahallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajista.

> Linkki esitykseen

 

Maakuntahallituksen konserni- ja elinvoimatoimikunnan asettaminen

Maakuntahallitus nimesi jäsenet konserni- ja elinvoimatoimikuntaan. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Markkula ja varapuheenjohtajaksi Kaarin Taipale. Toimikunnan muut jäsenet ovat Timo Laaninen, Pasi Salonen, Kirsi Lompolo, Laura Rissanen, Mari Holopainen ja Leena Luhtanen.

Konserni- ja elinvoimatoimikunnan tehtävänä on:

  • ohjata maakuntakonsernin päätöksenteon ja tukipalvelujen valmistelua
  • seurata ja ohjata elinvoimatoimialan (mukaan lukien maakuntakaavoitus), ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen ja varautumisen valmistelua
  • edistää vuoropuhelua kuntien kanssa yhdyspintojen määrittelemiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi sekä
  • valmistella ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan.

Hallitus päätti aiemmin vahvistaa maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausta perustamalla alaisuuteensa kaksi toimikuntaa; sote-toimikunnan sekä konserni- ja elinvoimatoimikunnan. Toimikunnat muodostuvat maakuntahallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajista.

> Linkki esitykseen

 

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

Maakuntahallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

> Linkki esitykseen

 

Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu

> Linkki esitykseen

 

Uudenmaan maakunnan poliittisen ohjausrakenteen muodostaminen

> Linkki esitykseen

 

Valmisteluvaiheen (2018-2019) maakuntastrategian hyväksyntä

> Linkki esitykseen

 

Sote-palvelustrategian ja maakunnan palvelulupauksen valmistelu

> Linkki esitykseen

 

Maakunnan pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon organisointi sekä varautumisen valmistelun tilanne

> Linkki esitykseen

 

Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT- hankkeen tilannekatsaus

> Linkki esitykseen

 

Osallisuusohjelma maakunnan alkuvaiheen toimintaan

> Linkki esitykseen

 

Viestintä- ja markkinointiohjelma maakunnan alkuvaiheen toimintaan

> Linkki esitykseen

 

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus 9/2018

> Linkki esitykseen

 

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen

> Linkki esitykseen

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue: tarkistus kaavaehdotuksen hyväksymispäätökseen 61§ 23.4.2018

> Linkki esitykseen

 

Uusi varajäsen maakunnan yhteistyöryhmään: Matti Perälä Jaakko Holstin tilalle

> Linkki esitykseen

 

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä (Minerva Krohn) ja uuden jäsenen valinta

> Linkki esitykseen

 

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi