rss Tiedotteet

20.8.2018

Maakuntahallituksen päätökset 20.8.2018

Markku Markkula

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 20. elokuuta. Hallitus vastasi maakuntavaltuuston vasemmistoryhmän aloitteeseen, jossa vaadittiin Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun keskeyttämistä. Lisäksi annettiin kannanotto komission esitykseen EU:n tulevasta rahoituskaudesta.

Esittelyssä olivat pelastuslaitosten fuusio, Uusimaa-kaavan luonnosvaiheen valmistelu sekä Uusimaa2019-hankkeen tilanne.

Kokouksen jälkeen hallitus piti työseminaarin liikenteen ja maankäytön hankkeista sekä liikenteen uusista teknologioista. Tuloksia hyödynnetään Uusimaa-kaavan valmistelussa.

Kuva: maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula.

Kokouspäätökset:

Vastaus vasemmistoliiton ryhmän valtuustoaloitteeseen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun keskeyttämisestä

Maakuntahallituksen mukaan maakunta- ja sote-uudistusta on syytä edelleen jatkaa Uudellamaalla. Hallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se katsoo vasemmistoryhmän aloitteen huomioiduksi ja loppuun käsitellyksi.

Vaikka uudistuksen aikataulu on lykkääntynyt ja sen toteutumisesta ei ole varmuutta, on hankkeen tähänastinen valmistelu jo tiivistänyt uusmaalaisten kuntatoimijoiden yhteistyötä esimerkiksi sote-sektorilla.

Hyvän valmistelun ansiosta on päästy vaikuttamaan maan hallituksen lakiesityksiin, jotta ne soveltuisivat paremmin Uudenmaan tarpeisiin.  Hankkeessa työskentelevillä on vuoden loppuun asti voimassa olevat sopimukset, joihin on saatu valtion rahoitus.

Maakuntavaltuuston vasemmistoryhmä esitti kesäkuussa pidetyssä maakuntavaltuuston kokouksessa, että maakuntahallituksen on keskeytettävä valmistelu toistaiseksi, kunnes asiaa koskevaan lainsäädäntöön saadaan selkeys.

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton kannanotto komission esitykseen EU:n tulevasta rahoituskaudesta 

Seuraavan rakennerahastokauden rahoitusta ohjaavat teemat vastaavat hyvin Uudellamaalla tärkeinä pidettyjä kehittämistavoitteita. Vahvaan asemaan nostettu kaupunkialueiden kehittäminen on erityisen myönteistä. Esitykseen sisältyvät hallinnon purkaminen ja sääntelyn vähentäminen ovat tervetulleita.

Sen sijaan yhteistyöohjelmien lakkauttamisaikeita merirajoilla Uudenmaan liitto ei kannata. Suomalaiset ovat olleet erityisen aktiivisia ja menestyksekkäitä merellisissä ohjelmissa ja näistä saatu rahoitus on ollut merkittävää.

> Linkki esitykseen

Uudenmaan pelastuslaitosten fuusion esiselvitys

Selvitysmies Olavi Liljemark esitteli maakuntahallitukselle miten Uudenmaan neljä pelastuslaitosta fuusioidaan tulevaan maakuntahallintoon.

Maakuntahallitus kehotti liiton toimistoa valmistelemaan kannanoton, jossa vastustetaan pelastusalan koulutuksen siirtämistä kokonaisuudessaan Kuopion pelastusopistoon. Hallintoa voidaan Uudenmaan liiton mukaan siirtää Kuopioon, mutta pääkaupunkiseudulle tärkeiden koulutusalojen säilyttäminen Helsingissä on välttämätöntä.

> Linkki esitykseen

Uusimaa-kaava 2050 - seutujen kaavojen luonnosten periaatteiden esittely osa I: ympäristön voimavarat ja vetovoima, energia ja yhdyskuntatekninen huolto sekä puolustusvoimien alueet

> Linkki esitykseen

Uusimaa2019 -hankkeen valmistelun tilannekatsaus tiedoksi

> Linkki esitykseen

Vuoden 2017 arviointikertomus tiedoksi sekä vastaus valtuuston toimenpidealoitteeseen

> Linkki esitykseen

Liikenneseminaarin tuloksien hyödyntäminen maakuntakaavavalmistelussa tiedoksi

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

KL-Kuntahankinnat Oy:n liikematkustus- ja ryhmämatkapalveluja sekä majoitus- ja kokouspalveluja koskeviin puitesopimuksiin liittyminen

> Linkki esitykseen

Vimana Oy:n hankintarengasyhteistyöhön liittyminen sekä hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi ja toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen: ICT-asiantuntijapalveluiden dynaamiset hankintajärjestelmät

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistuminen kansainväliseen toimintaan

> Linkki esitykseen

Osavuosikatsaus 2/2018 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston kokouksen 12.6.2018 täytäntöönpano

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Vuoden 2018 kokousaikataulu

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi