Uudenmaan liiton asiakirjojen ja selvityspyyntöjen hinnat


Maksuttomia ovat asiakirjat,

 • joista lain tai asetuksen mukaan ei peritä maksua
 • joilla annetaan tiedoksi Uudenmaan liiton tekemä päätös asianosaiselle
 • jotka annetaan viranomaisyhteistyön yhteydessä
 • jotka annetaan asianomaiselle tiedon saamiseksi henkilörekisteristä
 • jotka annetaan Uudenmaan liiton luottamushenkilöille tai henkilöstölle
 • joiden osalta maksuttomuus on yksittäistapauksessa kohtuullista ja/tai Uudenmaan liiton edun mukaista.

Maksuttomista asiakirjoista ei peritä postituskuluja.

Maksulliset asiakirjat

Pöytäkirjan ote, karttaote, kopio tai muu tuloste mustavalko- tai värikopiona:

 • ensimmäiseltä sivulta 3 euroa
 • seuraavilta sivuilta 30 senttiä, kuitenkin enintään 30 euroa asiakirjalta

Laite- materiaali- ja postituskustannukset laskutetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

Erikseen valmistettavat asiakirjat

Kartat:

 • A4-koko: 10 euroa / kappale
 • A3-koko: 15 euroa / kappale
 • A0-koko: 30 euroa / kappale

Todistukset:

 • 5 euroa / kappale

Laite- materiaali- ja postituskustannukset laskutetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

Tieto- ja selvityspyynnöt

 • 50 euroa / tunti, kuitenkin enintään 500 euroa

Tuntihinnan lisäksi ei peritä muita kuluja.

Maakuntakaavoituksen asiakirjat ja kartat

 • Kaavoitusta koskeva päätös liitteineen: 30 euroa

Asianosaiselle päätös liitteineen annetaan maksutta.


Kaikki maksut sisältävät mahdollisen oikeaksi todistamisen sekä arvonlisäveron.> Asiakirjojen sekä tieto- ja selvityspyyntöjen hinnat (pdf)