Etelä-Suomen rakennerahastot
Dromberg, Leena, Tarkastaja
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-hankkeiden maksatus, tarkastus ja varmennus sekä hankkeiden ohjaus ja neuvonta
Puhelin +358 40 620 5573
Güner, Riitta, Tarkastaja
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-hankkeiden maksatus, tarkastus ja varmennus sekä hankkeiden ohjaus ja neuvonta
Puhelin +358 40 162 7311
Hallanoro, Henri, Tarkastaja
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-hankkeiden maksatus, tarkastus ja varmennus sekä hankkeiden ohjaus ja neuvonta
Puhelin +358 40 637 6087
Heinonen, Anu, Rakennerahastoasiantuntija
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-rahoitus, koordinointi ja viestintä
Puhelin +358 40 182 4828
Huotari, Tiina, Ohjelmajohtaja, työlomalla, sijaisena Hanna Laaksonen
Etelä-Suomen rakennerahastot
Rakennerahastojen hallintoyksikön johtaminen, Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelma, 6AIKA: Avoimet ja älykkäät palvelut -ohjelma
Puhelin +358 400 418 029
Laaksonen, Hanna, Ohjelmajohtaja, sijainen
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-rahoitus sekä kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehallinnointi, koordinointi ja viestintä.
Puhelin +358 40 574 8930
Räihälä, Nina, Tarkastaja
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-hankkeiden maksatus, tarkastus ja varmennus sekä hankkeiden ohjaus ja neuvonta
Puhelin +358 40 662 4918
Taronen, Antti, Rakennerahastoasiantuntija
Etelä-Suomen rakennerahastot
EAKR-rahoitus, koordinointi ja viestintä
Puhelin +358 40 507 9998