Loviisan Strömfors on valittu uusmaalaiseksi kyläksi 2018

Vuoden 2018 uusmaalainen kylä on ruukkimiljöön ympärille rakentunut Strömfors. Se sijaitsee Kymijoen läntisimmän haaran varrella 18 kilometrin päässä Loviisan keskustasta.

Strömforsin toimijoiden yhteistyötä leimaa voimakas kehittämisen ote. Kyläläiset ovat ottaneet omiin käsiinsä poikkeuksellisen laajan vastuun alueen palvelujen turvaamisesta.

Omaleimaisen ja viehättävän ruukkikylän säilyttämisessä ja alueen vetovoiman vahvistamisessa on onnistuttu hienosti. Kylän aktiivit ovat myös temmanneet nuorison mukaan toimintaan.

Paikallisen kyläyhdistyksen työ on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Kyläyhdistyksen rinnalla, hyvänä kumppanina, toimii alueen yritysten perustama Vireä Strömfors ry.Vuoden kylä Strömfors. Kuvaaja Tarja Haili
Strömforsin miljöö, jonka ruotsinvallan aikaiset patruunasukupolvet loivat, on säilytetty näihin päiviin asti lähes ennallaan kauniina kokonaisuutena.


Maakuntahallitus päätti valinnasta marraskuussa 2017. Palkinnosta kisasi tällä kertaa 13 uusmaalaista kylää, joita kansalaiset ja yhdistykset olivat ehdottaneet. Voittajaa valittaessa puntaroitiin miten onnistuneesti asuinaluetta on kehitetty, kuinka asukkaiden yhteistyö on toiminut ja kuinka alueella on kannustettu yrittäjyyteen.

Valinnassa painoivat niin perinteiden kunnioittaminen kuin uudet innovaatiot. Myös tämän vuoden erityisteema kulttuuri ja muutos näkyi perusteluissa.

Tunnustuspalkinto, seinälaatta ja avustus kylän seuraaviin kehittämishankkeisiin luovutetaan kyläläisten yhteisessä juhlassa vuoden 2018 alkupuolella.


Valinnalla on jo 30 vuoden perinteet

Maakuntahallitus myöntää vuorovuosin Vuoden uusmaalaisen kylän tai kaupunginosan arvonimen hyvän asuinympäristön vaalijoille.

Valinta tehdään kansalaisten ja järjestöjen ehdotusten pohjalta. Eri alojen asiantuntijoista koostuva raati seuloo ehdotuksista kolmen kärjen, joista maakuntahallitus valitsee voittajan.

Uudenmaan liiton antama kylätunnustus on myönnetty vuodesta 1988 alkaen. Kaupunginosa valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2013.