Yhteistyö on perusta Uudenmaan kehittämiselle

VerkostoYhteistyö on avaintekijä, jotta työmme maakunnan kehittäjänä tuottaa tuloksia. Edunvalvonta tukee sitä. Yhteistyö ja edunvalvonta linkittyvät myös vahvasti toisiinsa niin tavoitteiden kuin keinovalikoimankin puolesta.

Yhteistyötä monella tasolla

  • Kuntayhteistyö on meille kuntayhtymänä luonnollisesti tärkein taso. Omistajakuntien ohjaus toimintaan tulee luottamushenkilöhallinnon ja kuntajohtajakokousten myötä. Myös liiton teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä on vahva kuntaedustus.
  • Maakunnan tasolla yhteistyöfoorumina on lakisääteinen Maakunnan yhteistyöryhmä MYR. Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa liitolla on tiivistä kahdenkeskistä yhteistyötä monilla aloilla.
  • Kansallisesti osallistumme kaikkien Suomen maakunnan liittojen yhteistoimintaan. Etelä-Suomelle yhteisissä asioissa valvomme aktiivisesti alueen etua yhdessä Päijät-Hämeen ja Hämeen maakuntien kanssa niin valtion viranomaisten kuin EU:n suuntaan. Käynnistämme myös yhteisiä hankkeita.
  • Kansainvälisellä tasolla järjestöt ovat avainasemassa työssämme. Kahdenvälistä yhteistyötä teemme aluetasolla esimerkiksi Venäjän kanssa. Uudenmaan liiton hallinnoima Helsinki EU Office Brysselissä on tärkeä edunvalvonnan kanava EU:n suuntaan.

Edunvalvontatyömme tärkeänä tavoitteena on, että Uudellamaalla on hyvä elää ja työskennellä jatkossakin. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman myönteisiä. Valvomme uusmaalaisten etua niin kansallisella, alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla.