CPMR valvoo rannikkoalueiden etua

Yöllinen maisema, kuva Tuula Palaste-EerolaEuroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) tekee yhteistyötä rannikkoalueille tyypillisissä erityiskysymyksissä. Järjestö vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla eri politiikan ja aluekehityksen sektoreilla.

Keskeisiä toimialoja ovat merenkulun ja muun liikenteen kysymykset, energiapolitiikka, kalastusasiat, tutkimustoiminta sekä aluekehitys. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vahva asema jäsentensä edunvalvojana.

CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta. Suomalaisia jäseniä Uudenmaan lisäksi ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Uudenmaan liitto johtaa järjestön Itämerikomissiota

Järjestön alaisuudessa on kuusi maantieteellisen kokonaisuuden perusteella muodostettua alueellista komissiota. Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämerikomissiossa.

Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Jari Sainio toimii Itämerikomission puheenjohtajana vuosina 2016–2018, mikä on hänelle jo toinen peräkkäinen kolmivuotiskausi.

Uudenmaan liitto isännöi CPMR-järjestön 45. vuosikokousta Helsingissä 18.–20.10.2017.  Tapahtuma järjestetään Finlandia-talossa Helsingissä ja siihen osallistuu noin 250 henkilöä eri puolilta Eurooppaa.


Järjestön esittely (englanniksi)