Poliittinen foorumi BSSSC kokoaa Itämeren alueet yhteistyöhön

iltamerimaisema. Kuva Tuula PalasteUusimaa on jäsenenä Itämeren alueiden merkittävässä poliittisessa foorumissa, joka on nimeltään Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Yhteistyöllä on jo 20-vuotiset perinteet. Toimimme järjestön puheenjohtajana vuodet 2013–2016.

Jäsenalueet ratkovat yhdessä merenkulun turvallisuuden, energia- ja ilmastoasioiden, nuorisoasioiden, pohjoisen ulottuvuuden ja koheesiopolitiikan kysymyksiä. Tavoitteena on puhdas Itämeri ja alueen korkea elintaso.

Uudenmaan liiton näkökulmasta tavoitteena on löytää myös synergiaetuja Euroopan merialueiden liiton (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR) alaisen Itämerikomission kanssa, jonka puheenjohta-alue olemme parhaillaan. 

BSSSC:ssä on jäsenalueita kaikista Itämeren alueen valtioista sekä Norjasta. Jäsenalueita on 162, mukaan lukien kaikki suomalaiset maakunnat. Itä-Norjan maakuntien liittouma on ollut vetovastuussa vuoden 2017 alusta alkaen.