Yhteistyötä ulkomaisten seutujen kanssa

Uudenmaan liitto on solminut ulkomaisten seutujen kanssa yhteistyösopimuksia, joilla tavoitellaan aluetoimijoiden tiiviimpää yhteistyötä. Haluamme valjastaa kansainväliset verkostot ja erilaiset rahoituslähteet osaksi Uudenmaan kehittämistä. Kahdenväliset sopimukset on allekirjoitettu Venäjän Moskovan alueen, Puolan Masovian sekä Puolan Länsi-Pommerin kanssa.

Moskovan alueen kanssa pitkät yhteistyöperinteet

Uusimaa ja Moskovan alueen duuma allekirjoittivat vuonna 2004 yhteistyösopimuksen, jota on täydennetty erikseen solmituilla toimintaohjelmilla. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia aluekehittämiseen liittyvissä asioissa sekä edistää yritysten yhteistyötä.

Viimeisin Moskovan alueen kanssa solmittu toimintaohjelma kattaa vuodet 2015–2017. Toimintaohjelman teemoja ovat matkailun kehittäminen, aluesuunnittelu ja infrastruktuurin kehittäminen, ympäristöliiketoiminta, vesi- ja jätevesihuolto sekä maatalous.

Moskovan väkirikkaalla alueella on yli seitsemän miljoonaa asukasta. Duuma on alueen lakia säätävä elin.

Moskovan toimintasuunnitelman allekirjoitus 30.6.2015Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Juha Hakola ja Moskovan alueen duuman varapuheenjohtaja Nikita Chaplin allekirjoittamassa uutta toimintaohjelmaa 30.6.2015.

Puolan alueet aktiivisia kumppaneita

Puolan Masovian alueen yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2008. Alueiden yhteistyöaloja ovat aluesuunnittelu ja -kehitys, jätehuolto ja ympäristönsuojelu sekä innovatiiviset toimet ja tietoyhteiskunta-asiat. Alueiden asiantuntijat tapaavat säännöllisesti kokemustenvaihdon merkeissä. Yhteistyöhön osallistuu myös Tukholman läänin maakäräjäkunta.

Väestöltään yli viiden miljoonan asukkaan Masoviaan kuuluu maan pääkaupunki Varsova ja sitä ympäröivä Puolan kehittynein alue.

Länsi-Pommerin kanssa Uudenmaan liitto allekirjoitti yhteistyösopimuksen vuonna 2014. Yhteistyötä raamittavassa toimintausuunnitelmassa painotetaan toimia Itämeren alueella sekä hankeyhteistyötä. Yhteisiä projektihakemuksia on tehty esimerkiksi kulttuurin alalla.

Länsi-Pommerin pääkaupunki Szczecin on satamakaupunki Oder-joen suulla.