Yhteistyötä ulkomaisten seutujen kanssa

Käyntikortit. Kuvaaja Anni LevonenUudenmaan liitto on solminut ulkomaisten seutujen kanssa yhteistyösopimuksia, joilla tavoitellaan aluetoimijoiden tiiviimpää yhteistyötä. Kahdenväliset sopimukset on allekirjoitettu Venäjän Moskovan alueen, Puolan Masovian, Puolan Länsi-Pommerin ja Espanjan Valencian kanssa. Kaukaisin yhteistyöalue on Kiinan Zhejiangin alue.

Moskovan alueen kanssa pitkät yhteistyöperinteet

Uusimaa ja Moskovan alueen duuma allekirjoittivat vuonna 2004 yhteistyösopimuksen, jota on päivitetty erikseen solmituilla toimintaohjelmilla. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia aluekehittämiseen liittyvissä asioissa sekä edistää yritysten yhteistyötä.

Viimeisin Moskovan alueen kanssa solmittu toimintaohjelma kattaa vuodet 2019–2021. Toimintaohjelman teemoja ovat koulutus ja korkeakoulutuksen yhteistyö, ympäristönsuojelu, ympäristöturvallisuus, jätehuolto, vesistöt, liikkumisen ja liikenteen uudet innovaatiot sekä matkailuyhteistyö.

Moskovan väkirikkaalla alueella on yli seitsemän miljoonaa asukasta. Duuma on alueen lakia säätävä elin.

Puolan alueet aktiivisia kumppaneita

Puolan Masovian alueen yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2008. Alueiden yhteistyöaloja ovat aluesuunnittelu ja -kehitys, jätehuolto ja ympäristönsuojelu sekä innovatiiviset toimet ja tietoyhteiskunta-asiat. Yhteistyöhön osallistuu myös Tukholman läänin maakäräjäkunta.

Väestöltään yli viiden miljoonan asukkaan Masoviaan kuuluu maan pääkaupunki Varsova ja sitä ympäröivä Puolan kehittynein alue.

Länsi-Pommerin kanssa Uudenmaan liitto allekirjoitti yhteistyösopimuksen vuonna 2014. Yhteistyötä raamittavassa toimintausuunnitelmassa painotetaan toimia Itämeren alueella sekä hankeyhteistyötä. Yhteisiä projektihakemuksia on tehty esimerkiksi kulttuurin alalla.

Kiina uusi yhteistyön suunta

Uusimaa ja noin 56 miljoonan asukkaan Zhejiangin alue Kiinassa solmivat yhteistyösuhteet syyskuussa 2018. Alueiden välisellä yhteydenpidolla pyritään edistämään uusmaalaisten ja kiinalaisten yritysten liikesuhteita.

Sopimus Kiina 6.9.2018

Uusimaa ja Valencia tiivistävät yhteistyötään

Uudenmaan liitto ja Espanjan Valencian maakunta solmivat lokakuussa 2018 kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka pääteemat ovat yrittäjyyden edistäminen, tutkimus ja innovaatiotoiminta. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa koulutuksen ja kulttuurin aloilla.

Valencia-sopimus 2018. Kuva European Committee of the Regions

Sopimuksessa korostetaan myös alueiden yhteistä näkemystä tulevasta EU:n rahoituskaudesta. Molemmat alueet haluavat nostaa älykkään erikoistumisen sekä kansallisesti että koko unionissa yhdeksi keskeisimmäksi aluekehittämisen kriteeriksi.

Uusimaa ja Valencia ovat jo tuttuja kumppaneita aiemmilta vuosilta erityisesti nuoren yrittäjyyden edistämisessä sekä ympäristönsuojelun kysymyksissä.