Kansainvälisistä verkostoista ideoita Uudenmaan kehittämiseen

Verkosto. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan liitto on jäsenenä erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa, kuten Lentokenttäalueiden verkostossa, ERRIN- ja Metrex- ja Climate-KIC-verkostoissa sekä pohjoismaisessa saaristoyhteistyössä ja tieteknillisessä liitossa.

Osallistumalla verkostojen toimintaan saamme arvokasta tietoa, jota voimme hyödyntää Uudenmaan kehittämisessä.

Lentokenttäalueiden verkostoon (Airport Regions Conference, ARC) kuuluu noin 30 eurooppalaista kaupunki- ja alueviranomaista. ARC:n tavoitteena on edistää lentokenttäalueiden kehitystä ja torjua kenttien aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Brysselissä toimivaan ERRIN-verkostoon kuluu lähes sata tutkimuksesta ja innovaatioista kiinnostunutta aluetta. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) edistää jäsenalueidensa osallistumista EU-hankkeisiin ja tarjoaa tietoa EU:n tutkimus- ja innovaatioasioista.

Euroopan metropolialueiden verkosto METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) on metropolialueisiin liittyvien asioiden asiantuntijaverkosto, johon kuuluu noin 50 suurkaupunkia ja metropolialuetta. Verkostossa keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia kaupunkisuunnittelusta ja aluekehittämisestä.

Pohjoismainen saaristoyhteistyö on yhteistyötä Tukholman ja Uppsalan läänien, Ahvenanmaan saaristokuntien sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueellisten viranomaisten välillä. Toiminta koostuu pääosin rajat ylittävien hankkeiden ja tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton (PTL) verkostossa ovat edustettuina pohjoismaiden liikennealan viranomaisia valtio- ja kuntasektorilta sekä konsulttitoimistoista. Uudenmaan liitto on jäsenenä strategisen suunnittelun sekä kaupunkiliikenteen jaostoissa. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia pohjoismaisista liikenne- ja kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista aiheista ja järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä teemaseminaareja.