Kansanedustajien neuvottelukunta ajaa maakunnan etua

Kättely oranssiKaikki Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat muodostavat yhteisen neuvottelukunnan. Yhteensä edustajia on 57, mikä on yli neljännes koko eduskunnasta.

Vaalikaudella 2015–2019 neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kokoomuksen Outi Mäkelä, joka on myös Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaat ovat SDP:n Tuula Haatainen ja perussuomalaisten Mika Niikko.

Kansanedustajien neuvottelukunta, tutummin KENK, kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissaan se ottaa kantaa, kuulee asiantuntijoita ja vaikuttaa päätöksentekoon Uudenmaan kannalta tärkeissä asioissa.

Neuvottelukunta järjestäytyy vaalikausittain. Puheenjohtajistoon valitaan Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kolmen suurimman puolueen edustajat.

Neuvottelukunnan sihteerityö tehdään Uudenmaan liitossa.

kenk järjestäytymiskokous 2015Kansanedustajien neuvottelukunta järjestäytymiskokouksessaan 6.5.2015.