Kunnat ja seudut näyttävät Uudenmaan kehittämisen suunnan

Potentiaali. Kuva Tuula PalasteUudenmaan liitto on kuntien omistama kuntayhtymä. Tehtävämme on palvella jäsenkuntiamme. Aluehallinnossa viemme viestiä kunta- ja seututoimijoilta valtion suuntaan.

Sovitamme kuntien erilaisia tavoitteita yhteen koko maakunnan parhaaksi.

Kuntayhteistyön skaala on laaja

Kuntayhteistyön rakenteessa on useita eri tasoja ja työtä tehdään eri toimielimissä. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuustojen jäsenistä koostuva maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa ja kuntien näkemystä päätöksentekoon välittää maakuntahallitus.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on tärkeä alueellinen yhteistyöelin. Ryhmän jäsenet edustavat Uudenmaan liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä.

Uudenmaan kunnanjohtajat kokoontuvat liiton johdolla säännöllisesti. Kuntajohtajakokous käsittelee alueeseen vaikuttavia muutostekijöitä, ja on tärkeä omistajaohjauksen ja edunvalvonnan kanava. Kokoukset valmistelee sihteeristö, joka antaa myös näkemystä liiton käytännön työhön. Valmistelusihteeristössä on edustaja kultakin seudulta sekä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Kuntien asiantuntijat ovat tiiviisti mukana suunnittelutyössämme

Maakunnan näkemystä ja asiantuntemusta suunnittelutyöhön tuovat liiton koolle kutsumat, pysyvät teemakohtaiset asiantuntijaryhmät.

Ryhmät kokoavat suuren määrän kuntien asiantuntijoita valmitelemaan yhdessä liiton asiantuntijoiden kanssa maakuntakaavoitusta, alueellista kehittämistä sekä erilaisia  hankkeita, lausuntoja ja esityksiä.

Esimerkkejä asiantuntijaryhmistä:

 • Elinkeinoryhmä
 • Hyvinvoinnin asiantuntijatyöryhmä
 • Kansainvälisen toiminnan kokous
 • Kaupan asiantuntijaryhmä
 • Koulutuksen asiantuntijaryhmä
 • Kulttuurin asiantuntijaryhmä
 • Lentomelun seudullinen seurantaryhmä
 • Liikenneryhmä
 • Maahanmuuttoasioiden työryhmä
 • Maapolitiikkaryhmä
 • Matkailualan työryhmä
 • Maankäytön suunnittelijaryhmä
 • Tietopalvelun asiantuntijaryhmä
 • Ympäristöryhmä


Maakuntien yhteistyöllä lisäarvoa ja vaikuttavuutta

puhekupla oranssiEtelä-Suomen maakunnan liitot tekevät yhteistyötä pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittävissä yhteisissä asioissa. Lakisääteiseen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen maakunnat.

Alueen yhteistyön tavoitteista, teemoista ja edistettävistä asioista sovitaan vuosittain.

Brysselissä sijaitseva yhteinen EU-toimisto on kansainvälisen vaikuttamisen tukikohta. Hankeyhteistyössä hyödynnetään eurooppalaisia rahoituslähteitä rakennerahasto-ohjelmien ohessa.

Yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus on kiertävä ja päätökset tehdään maakuntahallitusten yhdenmukaisin päätöksin. Yhteistoiminta perustuu aluekehittämislakiin.

Suomen maakuntajohtajilla pitkät perinteet yhteistyöstä

Suomen maakuntajohtajat kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan maakuntien yhteisistä kehittämiskysymyksistä. Tärkeimmistä edunvalvonnan asioista laaditaan kannanottoja, jotka tuovat maakuntien yhteisen äänen kuuluviin.

Maakuntajohtajat kutsuvat tarvittaessa tapaamisiin myös muita aluehallinnon toimijoita.