EU:n alue- ja raknnepolittiikka vauhdittaa kilpailukykyä ja kasvua

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. EU:n rakennerahasto-ohjelmilla tuetaan unionin kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamista.

Suomen valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet Suomessa ja alueilla.

EU-rahoitus on koko maassa noin 1,3 miljardia euroa. Rakennerahastovaroja myönnettäessä hankkeet saavat myös kansallista julkista vastinrahoitusta, joka on samansuuruinen kuin EU-rahoitus. Kuluvalla ohjelmakaudella jaettavan rahoituksen kokonaismäärä on siis noin 2,6 miljardia euroa.

Kasvun ja työllisyyden edistämiseen Uudellemaalle noin 50 miljoonaa euroa

Suomen rakennerahasto-ohjelman varojen alueellisessa jaossa Uusimaa sai 4,6 prosenttia ohjelman kokonaispotista. Tämä tarkoittaa, että kuluvalla kaudella Uudenmaan alueen hankkeille on myönnettävissä noin 50 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitusta on siis käytössä noin 100 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa yli kolmen miljoonan asukkaan alueella. Olemme rahoittava viranomainen myös kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-hankkeissa, joita toteuttavat Suomen kuusi suurita kaupunkia.