Alueiden komitea edustaa myös Uuttamaata EU:ssa

Euroopan unionin alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa alue- ja paikallishallintoa Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä. Komiteaa on kuultava ennen kuin EU tekee päätöksiä asioissa, jotka koskevat paikallis- ja aluehallintoa, kuten aluepolitiikkaa, ympäristöä, koulutusta ja liikennettä.

Alueiden komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Jäseniä on 350, joista yhdeksän on suomalaisia. Kuntaliitto toimii komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Toimikaudella 2015–2019 alueiden komitean puheenjohtajana toimii espoolainen Markku Markkula.  Markkula on komitean ensimmäinen pohjoismaalainen puheenjohtaja.

Maakohtaisen valtuuskunnan jäsenistä viisi on Uudeltamaalta:

  • Sirpa Hertell, Espoo
  • Patrik Karlsson, Vantaa
  • Anne Karjalainen, Kerava
  • Hannele Luukkainen, Helsinki
  • Markku Markkula, Espoo