Climate-KIC: Ilmastonmuutos kuriin yhteistyöllä

Climate-KIC kuutioUusimaa on mukana Euroopan suurimmassa ilmastonmuutokseen keskittyvässä kumppanuusohjelmassa. Climate-KIC-ohjelma tukee sellaista kehitystyötä, jonka avulla lisätään vähähiilisyyttä ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Ohjelma virittää hankkeita ja muuta yhteistyötä julkishallinnon, tutkimuksen, yritysmaailman ja koulutussektorin välille. Lisäksi järjestetään koulutuksia ja työjaksoja ilmastonmuutoksen ja vähähiilisyyden parissa työskenteleville.

Vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita

Climate-KIC-ohjelma tarjoaa rahoitusta hankkeille, joilla tuetaan sellaisia uusia toimia tai yrityksiä, jotka auttavat hillistemään ilmastonmuutosta tai sopeutumaan siihen.

Rahoitusta voivat hakea ohjelman jäsenet, joita Uudellamaalla ovat  Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kuka tahansa uusmaalainen toimija voi ehdottaa näille tahoille yhteistä hankeideaa ja tulla mukaan hankekumppaniksi.

Yhteishankkeet voivat vaihdella usean vuoden pituisista miljoonahankkeista lyhyisiin, muutaman kymmenen tuhannen euron innovaatio- sekä pilotointihankkeisiin.

Lisätietoja Climate-KIC-hankeyhteistyömahdollisuuksista Uudenmaan liiton kanssa antaa Olli-Pekka Hatanpää


Työjaksoja ja koulutusta asiantuntijoille

Pioneers into Practice (PiP) on Climate-KIC-ohjelman sisältämä työjakso-ohjelma. Se on suunnattu ilmastonmuutoksen parissa työskenteleville asiantuntijoille, jotka voivat kasvattaa osaamistaan kansainvälisellä työjaksolla.  Samalla työjaksoja isännöivät organisaatiot saavat käyttöönsä uudenlaista asiantuntemusta.

Työjaksojen avulla halutaan törmäyttää eri aloja ja toimintasektoreita, jotta syntyisi ilmastonmuutoksen torjuntaan vaadittavaa uudenlaista ajattelua.

Lisäksi uusmaalaisille asiantuntijoille järjestetään lyhytkursseja, viikon mittaisia syventäviä koulutuksia sekä alan parhaiden asiantuntijoiden luentoja ympäri Eurooppaa. Alan tohtorikoulutettaville tarjolla on reilun viikon mittaisia kesäkouluja.

Uudenmaan liitto koordinoi Uudenmaan Pioneers into Practice -toimintaa. Työjaksojen ja koulutusten ilmoittautumisista ja muista käytännön järjestelyistä vastaa tänä vuonna Tyrsky-Konsultointi.

Tukea vähähiilisille startup-yrityksille ja yritysideoille

Ilmastonmuutoksen ratkaisuja kehittäville startup-yrityksille Climate-KIC-ohjelma tarjoaa valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Myös alan yritysideaa suunnittelevat saavat valmennusta ja pääsevät testaamaan ideaansa kolmivaiheisessa Climate Launchpad -kilpailussa. Molemmista toiminnoista vastaa Uudellamaalla Aalto-yliopisto.

> Kiihdyttämö Startup-yrityksille

> ClimateLaunchpad-kilpailu yritysideaa suunnitteleville