Itämeri-strategia tähtää alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

iltarusko. Kuva Tuula Palaste

EU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) hengessä on vuodesta 2009 tehty työtä Itämeren pelastamiseksi, alueen yhdistämiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Strategian toteuttamiseen osallistuvat alueen kahdeksan EU-jäsenvaltiota sekä ulkopuoliset kumppanimaat. Myös alue- ja paikallistason toimijoilla on strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa tärkeä rooli.

Yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät Itämeren tilan heikkenemiseen, heikkoihin liikenneyhteyksiin, kaupan esteisiin ja energiahuoltoon.

Strategiassa käsitellyt aiheet ovat Uudellemaalle ajankohtaisia. Esimerkiksi puhdas Itämeri ja toimivat liikenneyhteydet ovat alueen asukkaiden ja elinkeinojen kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä.

Itämeri-strategian suunnittelu, toteutus ja arviointi ovatkin keskeisessä roolissa kansainvälisissä verkostoissa, joissa Uudenmaan liitto on jäsenenä.