Uusmaalaiset edustajat valvovat etujamme Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamenttiin valittiin vuoden 2014 vaaleissa Suomesta kolmetoista edustajaa. Näistä seitsemän on Uudeltamaalta. Parlamentin jäsenten toimikausi kestää viisi vuotta.

Parlamentin jäsenet työskentelevät suuren osan ajastaan Brysselissä, Belgiassa, missä parlamentin valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat. Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa, Ranskassa, missä pidetään noin viikon mittaiset täysistunnot kaksitoista kertaa vuodessa.

Parlamentin mietinnöt ja muut asiakirjat ovat julkisia ja ne painetaan 23 virallisella EU-kielellä. Parlamentin työskentelyä seuraa ja ajankohtaisista asioista tiedottaa Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto.